AUDİTOR  VƏ MALİYYƏ XİDMƏTLƏRİ

  

  • Hüquqi və kadr auditi;
  • Mühasibat xidmətləri ( Uçot siyasətinin qurulması);
  • 1 C;
  • Hesabatlar və bəyannamələrin Dövlət qurumlarına təqdim edilməsi;
  • Layihələrin idarə edilməsi TİƏ(feasibility study);Project Cost Management, Project estimating & control,
  • Risklərin idarə edilməsi;
  • İkiqat vergitutmanın aradan qaldırılması haqqında beynəlxalq müqavilələrin inzibatçılığı DTA sertifikatları;
  • Layihələrin Dövlət qurumları ilə razılaşdırılmasına dəstək;
  • Vergi Audit ( Səyyar vergisi yoxlamasından qabaq, vergi yoxlamasına dəstək);