AUDİTOR  VƏ MALİYYƏ XİDMƏTLƏRİ

AUDİTOR VƏ MALİYYƏ XİDMƏTLƏRİ

Maliyyə Təsərrüfat fəaliyyətinin Auditi; Daxili Audit ( o cümlədən: müəssisələrdə DA strukturunun qurulması);

Daha ətraflı
HÜQUQ  XİDMƏTLƏRİ

HÜQUQ XİDMƏTLƏRİ

Kommersiya hüququ; Korporativ hüquq. Bütün növ hüquqi şəxslərin qeydiyyatı, ləğvi, birləşməsi, bölünməsi, ayrılması və gələcək fəaliyyətin hüquqi konsaltinqi;Müqavilə hüququ

Daha ətraflı